Recovery ve Rejenerasyon

Bireylerin günlük aktivitelerindeki ve antrenmanlarındaki performanslarını arttıran yaşam kalitelerini yükselten uygulamalardır. Toparlanmayı, ağrıların ve yorgunluğun giderilmesini, kas kuvvet ve fonksiyonlarının gelişimini sağlayan perküsif terapi, elektroterapi gibi tedavi ajanlarından yararlanılmaktadır.